Inlägg

”Påtaglig olägenhet” vid byte av bostad

Om du vill byta bostad och har passerat rekvisitet (kravet i lagen) för vad som anses vara beaktansvärda skäl vid bostadsbyte, finns det fortfarande invändningar som fastighetsägaren kan göra så att bytet förhindras. Om lägenhetsbytet anses utgöra en påtaglig olägenhet för hyresvärden kan hyresnämnden neka dig rätt att byta din lägenhet.

Vad menas med påtaglig olägenhet? Med påtaglig olägenhet avses i lagens mening att bytesparten, dvs. den du byter med, kan tas för god som hyresgäst. Det man främst tittar på är betalningsförmåga, anmärkningar hos myndigheter (kronofogden till exempel) och vårdnadsplikten – har bytespart varit en bra hyresgäst tidigare? Det kan även spela in vid bedömningen om bytet utgör påtaglig olägenhet för hyresvärden huruvida den nya hyresgästen har stor familj och lägenheten är liten.

Märk väl att man räknar med att alla byten kräver någon slags insats från hyresvärden, så viss olägenhet uppstår alltid. Därför är det viktigt att påpeka att gränsen går vid påtaglig olägenhet.

Om du har frågor kring byte av din lägenhet så är du välkommen att ställa den till oss på info@baleng.se.

Byte av bostad – grundförutsättningar

För att en hyresgäst ska kunna byta sin bostad krävs att hen har tillstånd från fastighetsägaren. Om fastighetsägaren säger nej kan man som hyresgäst ansöka om sitt bostadsbyte till hyresnämnden. Om båda/alla parter i bytet får avslag från sina respektive hyresvärdar ska alla parter ansöka hos hyresnämnden för bytet.

För att man ska ha rätt att att få byta krävs att syftet är att erhålla en annan bostad samt att själva bytet av sin lägenhet är ett villkor för hyresgästen att erhålla byteslägenheten.

Vid ett nej från hyresvärden kan hyresnämnden alltså ge tillstånd till bytet om 

1. hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet;

2. det inte medför påtaglig olägenhet för hyresvärden; samt att

3. inga andra särskilda skäl talar emot bytet.

Vad rekvisiten ovan innebär ska vi tala om i nästa inlägg.

Om du har frågor kring byte av lägenhet så är du välkommen att ställa den till oss på info@baleng.se.

Byte av bostad

Vi kommer inom kort att påbörja en inläggsserie om regler, tips och information kring byte av bostäder. Om det är så att du redan nu har någon specifik fråga kring byte av lägenhet så är du välkommen att ställa den till oss på info@baleng.se.

 

Skälig hyra vid andrahandsuthyrning

I detta inlägg utvecklar vi vad som skulle kunna vara en skälig hyra vid uthyrning av bostad i andrahand.

Ett riktmärke är att hyran inte får överstiga hyran hos en likvärdig lägenhet med mer än högst 5 %. Det är först vid 5 % som överhyran blir ”påtaglig”.

– För en hyresrätt är en skälig hyra ganska enkel att avgöra: Det är samma hyra som hyresvärden för närvarande betalar, med ett visst påslag för om lägenheten hyrs ut möblerad. Påslaget får ligga på allt från 5-15% beroende på hur luxuöst möblerad lägenhet är.

– För en bostadsrätt utgör varken månadskostnaden eller dina kapitalkostnader (exempelvis räntor) underlag för vad som får tas ut vid uthyrning av bostaden. Man får återigen, liksom med hyresrätter se på vad en motsvarande hyreslägenhet på orten kostar.

I nästa inlägg kommer vi att berätta om vad som avses med bruksvärdet och dess betydelse för vad som anses vara en likvärdig lägenhet. Om du hyr en lägenhet i andrahand och tror att du betalar för mycket i hyra är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning, info@baleng.se.