Inlägg av Rozze Baleng

Skälig hyra vid andrahandsuthyrning

I detta inlägg utvecklar vi vad som skulle kunna vara en skälig hyra vid uthyrning av bostad i andrahand. Ett riktmärke är att hyran inte får överstiga hyran hos en likvärdig lägenhet med mer än högst 5 %. Det är först vid 5 % som överhyran blir ”påtaglig”. – För en hyresrätt är en skälig […]

Uthyrning i andrahand

Vårt första inlägg kommer att handla om hyresnivån när en förstahandshyresgäst eller en bostadsrättshavare upplåter sin bostadslägenhet i andra hand. Hyreslagens hyressättningsregler för bostadslägenheter gäller, dvs. att hyran ska vara skälig. Hyran är inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter med likvärdigt bruksvärde. Främst lägenheter på samma ort som förvaltas av kommunala […]