Inlägg av Rozze Baleng

Inneboende i din lägenhet

En vanlig fråga vi stöter på är huruvida hyresvärdens tillåtelse är nödvändig för att ha inneboende i sin lägenhet. I lagtexten står det i Jordabalken 12 kap. 41 § att ”Hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för hyresvärden”. Bestämmelsen innebär att en bostadshyresgäst i allmänhet har rätt att […]

Andra särskilda skäl vid bostadsbyte

Vi har tidigare gått igenom att det vid bostadsbyte krävs att 1. hyresgästen som vill byta sin lägenhet har beaktansvärda skäl 2. bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden Men det finns ytterligare ett krav, eller rekvisit som det också kallas, i hyreslagen som stadgar att byte kan tillåtas av hyresnämnden om inte heller andra särskilda […]

”Påtaglig olägenhet” vid byte av bostad

Om du vill byta bostad och har passerat rekvisitet (kravet i lagen) för vad som anses vara beaktansvärda skäl vid bostadsbyte, finns det fortfarande invändningar som fastighetsägaren kan göra så att bytet förhindras. Om lägenhetsbytet anses utgöra en påtaglig olägenhet för hyresvärden kan hyresnämnden neka dig rätt att byta din lägenhet. Vad menas med påtaglig olägenhet? […]

Beaktansvärda skäl vid byte av bostad

För att byta bostad krävs att man får hyresvärdens eller hyresnämndens tillåtelse. I första hand gäller alltså fastighetsägarens eller hyresvärdens tillåtelse. Om man får ett nej från fastighetsägaren så kan man alltid ansöka till hyresnämnden för att få byta. Hyresnämnden tittar på huruvida den sökande har det som kallas ”beaktansvärda skäl” för bytet av lägenheten. […]

Byte av bostad – grundförutsättningar

För att en hyresgäst ska kunna byta sin bostad krävs att hen har tillstånd från fastighetsägaren. Om fastighetsägaren säger nej kan man som hyresgäst ansöka om sitt bostadsbyte till hyresnämnden. Om båda/alla parter i bytet får avslag från sina respektive hyresvärdar ska alla parter ansöka hos hyresnämnden för bytet. För att man ska ha rätt […]

Byte av bostad

Vi kommer inom kort att påbörja en inläggsserie om regler, tips och information kring byte av bostäder. Om det är så att du redan nu har någon specifik fråga kring byte av lägenhet så är du välkommen att ställa den till oss på info@baleng.se.  

Om hyresvärden säger nej till andrahandsuthyrning

Det krävs tillstånd för att få hyra ut bostaden i andrahand. Men det kan hända att hyresvärden säger nej till andrahandsuthyrningen. Om hyresvärden inte går med på andrahandsupplåtelsen av lägenheten, kan hyresgästen söka tillstånd för detta hos hyresnämnden. När ansökan har kommit in till hyresnämnden skickar nämnden över handlingarna till hyresvärden för att hen ska […]

Otillåten andrahandsupplåtelse

Hyra ut bostaden utan tillåtelse En hyresgäst måste ha tillstånd från hyresvärden för att hyra ut sin lägenhet i andrahand, alternativt ansöka om hyresnämndens tillstånd för det. Om hyresgästen hyr ut utan tillåtelse kan hyresrätten bli förverkad eller hyresavtalet uppsagt. Om hyresrätten blir förverkad Hyresvärden kan välja att förverka hyresrätten. Detta innebär att hyresvärden måste […]