Andra särskilda skäl vid bostadsbyte

Vi har tidigare gått igenom att det vid bostadsbyte krävs att

1. hyresgästen som vill byta sin lägenhet har beaktansvärda skäl

2. bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden

Men det finns ytterligare ett krav, eller rekvisit som det också kallas, i hyreslagen som stadgar att byte kan tillåtas av hyresnämnden om inte heller andra särskilda skäl talar mot bytet, till exempel om otillåten ersättning (”svarta pengar”) förekommit. Att kräva ersättning vid lägenhetsbyte är alltid otillåtet och är ett hinder för att hyresnämnden skall tillåta ett lägenhetsbyte.

Så har varit fallet exempelvis när bostadsrätt eller fastighet byts mot hyresrätt och därför har hyresnämnden i sin praxis blivit mer restriktiv  när det kommer till sådana byten.

Om du har frågor kring byte av din lägenhet så är du välkommen att ställa dem till oss på info@baleng.se.